25577

Ing. Silvie Plšková

Funkce:Vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 208
Pracovní zařazení:Starosta města -> Útvar interního auditu a kontroly (IA) -> Vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly
E-mail:plskova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 321
Mobilní telefon: +420 603 761 617