Ing. Hana Křivková

Funkce:Vedoucí oddělení daní a poplatků, poskytování dotací z rozpočtu města
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 314
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor finanční (F) -> Vedoucí Odboru finančního -> Vedoucí oddělení daní a poplatků, poskytování dotací z rozpočtu města
E-mail:krivkova@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 128