Tomáš Anton

Funkce:Silniční úřad - stanovení dopravního značení, TAXI, stanice měření emisí
Umístění:budova Slovanské náměstí 165 -> dveře 402
Pracovní zařazení:Starosta města -> Tajemník MěÚ -> Odbor výstavby (V) -> Vedoucí Odboru výstavby -> Vedoucí oddělení silničního hospodářství a dopravy, Stavební úřad - komunikace -> Silniční úřad - stanovení dopravního značení, TAXI, stanice měření emisí
E-mail:anton@trutnov.cz
Telefon: +420 499 803 190
Řeší tyto životní situace: