Emil Schwantner

Emil Schwantner byl významný sochař, narodil se v Královci v roce 1890, zemřel v Schönebecku nad Labem v roce 1956.

Emil Schwantner byl žákem profesora Josefa Václava Myslbeka, který se i přesto, že Schwantnerovi chyběla střední škola, zasadil v roce 1909 o jeho přijetí na pražskou C. k. Uměleckou akademii. K jeho učitelům patřil i profesor Jan Štursa.

Ve Schwantnerově díle zaujímá významné místo sociální, pracovní a protiválečná tématika, je však také autorem mnoha obdivuhodných zvířecích plastik

Některé jeho práce byly zničeny v době okupace - například pomník obětem 1. světové války nazvaný Tanec smrti, který stával v trutnovském parku. Další významné dílo - náhrobek sociálnědemokratického poslance Wilhelma Kiesewettera na trutnovském hřbitově - bylo zničeno vandaly v roce 1993, město Trutnov je však v roce 2006 nechalo podle nalezených fragmentů a fotodokumentace obnovit.

Image

Foto: Miloš Šálek