Statuty

Statuty jsou závazné úpravy činnosti komisí a výborů, stanovují postupy pro udělování cen města Trutnova

a jsou schvalovány Radou města Trutnova, v odůvodněných případech zastupitelstvem města.
 
STATUTY

Schválil

Dne

Usnesení

Popis

RM 08.11.2004

 2004-1406/19

 7-2004 Statut škodní komise města Trutnova
RM 08.05.2007

 2007-555/9

6-2007 Jednotný statut komisí Rady města Trutnova
ZM 19.09.2011

 2011-223/4

1-2011 Statut čestného občanství města Trutnova
ZM 19.09.2011  2011-224/4  2-2011 Statut kulturní ceny města Trutnova
ZM 16.09.2019 2019-163/4 1-2019 Statut sociálního fondu města Trutnova
 0915a-Správní rada sociálního fondu
ZM  10.12.2019  2019-218/5 2-2019 Statut sportovních cen města Trutnova