DEN BITVY U TRUTNOVA

Vzpomínková akce, při níž v historických uniformách defilují členové Klubu vojenské historie Trutnov i dalších spřátelených vojenských historických spolků.

Bitva u Trutnova - jedno z krvavých střetnutí prusko-rakouské války. Dne 27. června 1866 se zde utkává téměř 60.000 pěšáků, přes 4.000 jezdců a 25 dělostřeleckých baterií. Drama letního dne sice končí vítězstvím, ale již druhý den jsou Rakušané poraženi při ústupových bojích čerstvými pruskými posilami ...

V širokém okolí města se nacházejí četné památky připomínající tuto dvoudenní bitvu; z nich stojí za navštívení především vojenský hřbitov u Poříčí, památník generála Gablenze a Janská kaple s malou výstavkou o válce 1866. Celým bojištěm prochází naučná stezka s 28 tabulemi, vedoucí po stopách pruského 1. armádního sboru z Kamiennej Gory (v Polsku) do Choustníkova Hradiště.

Zpřístupnění Gablenzova památníku a Janské kaple včetně ukázek dobových zbraní a uniforem zajištují členové Klubu vojenské historie Trutnov každý víkend od května do září.

Bitva