Ing. Gustav Hillebrand

Gustav Hillebrand.jpg

Starosta města v letech 1990–1998
* 15. července 1939 Levínská Olešnice (okres Jičín)
+ 9. října 2000 Trutnov

Ing. Gustav Hillebrand vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Aktivně se zapojil do odporu proti okupaci Československa v srpnu 1968 armádami Varšavské smlouvy jako člen krizového štábu v Trutnově. V letech 1990–1998 byl starostou města Trutnova (zpočátku za OF, později ODS). Za jeho éry se kdysi šedivé město postupně začalo stávat rozvíjejícím se městem plným barev a zeleně a došlo též k zahájení přestavby koupaliště. Za zásluhy o rozvoj města mu bylo v roce 1999 uděleno čestné občanství města Trutnova. Ing. Gustav Hillebrand zemřel v roce 2000 a je pochován na trutnovském hřbitově.