JUDr. Miroš Rigel

Miroa Rigel.jpg

Předseda Místní správní komise v roce 1947
* 13. dubna 1918 Nový Bydžov (okres Hradec Králové)
+ 27. června 1955 Praha 

V roce 1947 se sloučil Trutnov s okolními obcemi a v červenci 1947 byla proto jmenována Místní správní komise, která měla spravovat spojené obce do doby, než pro ně bude vytvořen nový společný národní výbor. Do čela MSK byl zvolen JUDr. Miroš Rigel, úředník trutnovské pobočky Osídlovacího úřadu a Fondu národní obnovy. Činnost Místní správní komise v Trutnově skončila již v srpnu 1947. JUDr. Miroš Rigel se roku 1948 přestěhoval z Trutnova do Prahy-Krče, kde pracoval jako státní úředník. Zemřel v roce 1955 ve věku pouhých 37 let.