Sociálně-právní ochrana dětí

Ochrana ohrožených dětí je specializovanou agendou zaměřenou především na děti, o které jejich rodiče nemohou, neumějí nebo nechtějí odpovídajícím způsobem pečovat.

Ochrana ohrožených dětí
Opatrovnictví dětí v řízeních
Náhradní rodinná péče
Kuratela pro děti a mládež
Pravidla a standardy
Obvody a kontakty