Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování je proces, jehož cílem je vytvoření fungujícího systému sociálních služeb v Trutnově a okolí. Směřuje k vytvoření sítě sociálních služeb, která bude naplňovat potřeby občanů a bude jim pomáhat v situacích, které nedokáží bez pomoci řešit.

Informace a dokumenty
Kontakty na služby
Plánování sociálních služeb
Řídící a pracovní skupiny
Sociální bydlení
Kontakt