Příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Trutnov.

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově
Galerie města Trutnova
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Turistické informační centrum Trutnov
Stacionář mezi mosty Trutnov
Městské jesle Trutnov
Pečovatelská služba Trutnov
Domov pro seniory Trutnov
Most k životu Trutnov
Mateřská škola, Trutnov
Základní umělecká škola, Trutnov
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38
Základní škola, Trutnov, Komenského 399
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18
Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov
Středisko volného času, Trutnov