Kamerový systém

Kamerový systém města Trutnova byl realizován jako jedno z opatření prevence "Komplexního programu prevence kriminality" na místní úrovni. Kamery byly instalovány na exponovaných místech, kde byla registrována vysoká míra pouliční kriminality.

Záměrem zřizovatelů bylo a nadále zůstává získání povědomí občanů o existenci tohoto technického prostředku, monitorováním daných lokalit přispět ke snížení drobné pouliční kriminality a odradit případné pachatele od protiprávní činnosti, a tím zvýšit bezpečnost občanů.

V současné době je instalováno 22 kamer v nepřetržitém 24-hodinovém provozu snímání a nahrávání. Pracoviště obsluhy kamerového monitorovacího systému je umístěno v budově MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165.

Efektivitu činnosti tohoto kamerového systému a jeho preventivní účinnost lze obtížně poměřovat, hra čísel není směrodatná, rozhodující je fakt, že dané lokality jsou bezpečnější, není v nich páchána závažná trestná činnost, a není tak ohrožován život či zdraví občanů.  Stane-li se tak, lze efektivně a včas zasáhnout, což je možno dokumentovat tím, že v návaznosti na činnost kamerového sytému bylo zadrženo mnoho pachatelů trestných činů a přestupků. V několika případech byla přivolána rychlá záchranná služba.

Rozmístění kamer

 • Slovanské náměstí - Finanční úřad v Trutnově 166
 • Náměstí Republiky - Úřad pro zastupování státu v Trutnově, Horská 5
 • Krakonošovo náměstí - dolní část
 • Krakonošovo náměstí - horní část
 • Farská - zadní část budovy MěÚ Trutnov 165
 • Slezská - budova VZP 41
 • Pražská ul., parkoviště U studny - Pražská 393
 • Gablenz - u památníku
 • sídliště Družba - P. Holého, Chodská 447
 • Horská, pěší část - budova České pošty 13
 • Horská - budova Texlen u Autostylu  52
 • Hotel Pátria - Náchodská 358
 • Úpské nábřeží - zimní stadion, krytý bazén
 • HSM Kaufland, Family Centrum - Fialková 450
 • Zvonková, dětské hřiště, parkoviště - Zvonková 471
 • Spojenecká, UFFO Společenské centrum Trutnov - Spojenecká 53
 • Jiráskovo náměstí - Gymnázium Trutnov 325
 • Lípové náměstí, Poříčí - Lípové nám.246
 • Zásobní, disco May
 • U Nemocnice, parkoviště
 • Křižíkova, parkoviště u pivovaru
 • Zahradní, sběrný dvůr
 • Tržnice - ul. Poštovní 
 • Cyklstezka HSM- ul. V Alejce