Řády a zásady

Souhrn těchto předpisů stanovuje pravidla pro jednání zastupitelstva města, pravidla správy městského parku, lesoparku, veřejných pohřebišť, smuteční obřadní síně.

Dále obsahuje závazné postupy pro udělování cen města Trutnova. Zásady jsou pak závazné organizační úpravy a postupy pro jmenovitou činnost popř. agendu. Všechny tyto předpisy jsou schvalovány Radou města Trutnova v odůvodněných případech zastupitelstvem města.

ŘÁDY

Schválil

Dne

Usnesení

Popis

ZM 22.06.2015  2015-150/3 01 Jednaci řád Zastupitelstva města Trutnova (ÚZ1)
RM 31.08.2015  2015-938/16 02 Jednací řád Rady města Trutnova
RM 01.06.2000  2000-640/11 03 Návštěvní řád "Městského parku"
RM 14.09.2000  2000-1034/16 04 Návštěvní řád "Příměstských lesů"
RM 15.06.2000  2000-714/12 Provozní řád Smuteční obřadní síně a Administrativní správní budovy 
RM 21.12.2000  2000-1363/23 Ceník pohřebnictví 
RM 17.03.2014  2014-264/5 09 Volební řád školské rady
ZM 02.03.2015  2015-54/1 10 Jednací řád výborů ZM
ZM 02.03.2015  2015-54/1Kontrolní řád výborů ZM
ZM 16.12.2019  2019-1346/25 Řád veřejných pohřebišť města Trutnova ZÁSADY

Schválil

Dne

Usnesení

Popis

ZM 28.06.2010  2010-139/3  1-2010 Použití prostředků z úvěru na opravy
RM 09.12.2013  2013-1384/24  1-2013 Zásady o způsobu stanovení výše nájemného za nebyty...
RM 13.01.2015  2015-33/1  1-2015 Postup při poskytování informací
RM 29.09.2015  2015-1058/18 3-2015 O některých úkonech při nájmu
RM 29.09.2015  2015-1058/18 5-2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky
ZM 07.12.2015  2015-265/5  6-2015 Zásady o tvorbě uličního názvosloví
RM 19.12.2016  2016-1337/24  2-2016 Pravidla pro umísťování občanů v DPS v Trutnově
 2-2016 Příloha č. 1 - Žádost o umístění v domě s PS
2-2016 Příloha č. 2 - Kritéria pro umístění v DPS
ZM 06.03.2017  2017-37/1  1-2017 Požární řád města Trutnova
 1-2017 Požární poplachové směrnice
1-2017 Řád ohlašovny požáru
RM 08.03.2021  2021-198/5  1-2018 Postup při pronájmu obecních bytů
RM 25.02.2019  2019-197/4 5-2015 Postup při pronájmu nebo výpůjčce nebytových prostor na dobu do 29 dnů
 ZM07.12.2020  2020-170/5 1-2020 Zásady na poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova 
RM 31.05.2021  2021-519/11 1-2021 Pravidla pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na území města Trutnova
 ZM20.09.2021  2021-174/4 2-2021 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova