Rada města

Rada města je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce.

Rada města je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce. V České republice má podle zákona o obcích 5-11 členů (vždy lichý počet), volí je zastupitelstvo - členy jsou starosta, jeho zástupce a radní. Ale v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada obce nevolí, a její funkci zastává starosta. Do jejích kompetencí patří zejména zabezpečování hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu.

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Trutnova
konaném 5. listopadu 2018 byl zvolen starosta města, místostarostové a ostatní členové Rady města Trutnova.

V návaznosti na usnesení ZM_2021-240/5 z 5. zasedání zastupitelstva města dne 13.12.2021 byl zvolen zastupitelstvem další člen Rady města Trutnova Ing. Vladislav Sauer a byla přijata rezignace na funkci člena Rady města Trutnova od Mgr. Ivana Adamce.

VEDENÍ MĚSTA

starosta - Ing. arch. Michal Rosa
místostarosta - Mgr. Tomáš Eichler
místostarosta - Mgr. Tomáš Hendrych

RADA MĚSTA TRUTNOVA

Ing. arch. Michal Rosa - ODS
Mgr. Tomáš Eichler - Piráti a nezávislí
Mgr. Tomáš Hendrych - Volba pro město Trutnov
Mgr. Petr Horčička - Sdruž.pro Tr.s podpor. hn.STAN
Mgr. Radek Horák - ODS
Ing. Vladislav Sauer - ODS
Bc. Kateřina Hůlková - Piráti a nezávislí
Mgr. Pavel Káňa - ODS
MgA. Libor Kasík - ODS
MUDr. Jozef Kochan - ODS
Mgr. Petr Skokan - Volba pro město Trutnov

Místo jednání - MěÚ Trutnov, zas. místnost č. 301

Poslední aktualizace 15.12. 2021