Územní řízení – D11 1109 Trutnov – Státní hranice

28.6.2019 -  Dokumentace pro územní řízení, rozhodnutí, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů

Dokumentace pro územní řízení, rozhodnutí, stanoviska a vyjádření dotčených
orgánů jsou vzhledem k velikosti obsahu, dostupné na našem google disku.

 Bc. Petr Kotlovský   - vedoucí odboru dopravy