Krizové řízení

Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením nebo ochranou kritické infrastruktury dle § 2 písmena a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

1. Mimořádné události a krizové situace
2. Krizové řízení
3. Integrovaný záchranný systém
4. Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby ve vztahu ke KŘ a IZS 
5. Občan v ohrožení mimořádnou událostí
6. Charakter možného ohrožení a připravovaná opatření
7. Povodně
8. Připravenost města Trutnova a jeho správního obvodu ORP
9. Legislativa

Jana Suchánková
odd. sekretariátu vedení