9. Legislativa

Legislativa k řešení krizových situací

Základní zákony ve vztahu ke krizovému řízení 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)