Účetní výkazy

Mezi účetní výkazy patří zejména výkaz zisků a ztrát, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu a účetní rozvaha.

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Účetní výkazy