Informace, zákon č.255/2012 Sb.

Zprávy o vykonaných kontrolách podle z.č. 255/2012 Sb. Kontrolní orgány postupují podle tohoto zákona rovněž při kontrole výkonu státní správy

Dále při kontrole činnosti právnických osob, založených nebo zřízených státem nebo územním samosprávným celkem vykonávané ze strany zakladatele nebo zřizovatele, nejde-li o kontrolu činnosti těchto právnických osob upravenou předpisy soukromého práva.

Kontrolní orgán při kontrole zjišťuje, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí byly uloženy na základě těchto předpisů.

Zde bude tabulka s výpisem souborů z adresáře Kontrolní zprávy za jednotlivá období