Komise rady města

Komise rady - rada obce může zřídit (ale také nemusí) jako své iniciační a kontrolní orgány komise a záleží jenom na ní, jakožto na jejich zřizovateli, jaká podrobnější pravidla pro jejich činnost stanoví a jaký význam bude přikládat iniciativám.  Komise RM a odborné poradní sbory byly zřízeny usnesením RM_2018-1138/21, RM_2018-1201/22, RM_2019-68/1 ze dne 14.01. 2019.

Sociální komise
Komise pro sport a využití sportovních zařízení
Kulturní komise
Sbor pro občanské záležitosti
Komise pro výstavbu a rozvoj města
Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek
Komise pro integrované obce
Školská komise
Likvidační komise
Inventarizační komise
Komise pro cestovní ruch
Odborný poradní sbor pro názvosloví
Škodní komise

Poslední aktualizace 26. 1. 2022