Přerušení dodávky elektřiny 26.10.2021

ČEZ Distribuce, a. s., oznamuje přerušení dodávky elektřiny

dne 26. října od 7:30 do 15:30 v lokalitě Trutnov - Horní Předměstí, Střední Předměstí , kat. území Trutnov: parcelní 2343/4, 2796, 2801 (viz příloha).

Bezproudí_26.10.2021.pdf