ČEZ Distribuce, a. s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ Distribuce, a. s. upozorňuje na povinnost (do 15. listopadu 2021) odstranění a okleštění stromoví

a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (viz příloha).

ČEZ.pdf