Městský úřad Hostinné - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - správce koupaliště a Národního domu

Městský úřad Hostinné vyhlašuje dne 22.10.2021 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa správce koupaliště a Národního domu.

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty je možno zaslat nebo donést do 16.11.2021 do 11:00 hod. na adresu:  Městský úřad Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné (viz příloha).

VŘ správce koupaliště a Národního domu 22.10.2021.pdf