Práce v Železničářské ul. pokračují

Po krátkém přerušení prací v Železničářské ul. z důvodu tragické události ve vedení dodavatele stavby, se na opravě vozovky a chodníků opět pokračuje.

Město Trutnov se domluvilo s Technickými službami Trutnov, s. r. o., které díky externím dodavatelům pokračují na dokončení 1. etapy oprav. V těchto dnech je pokládán asfaltový povrch vozovky. Na přelomu listopadu a prosince dojde k dokončení chodníků.

Druhá etapa oprav, která je plánována v úseku od náměstí Horníků po ul. Strojnická, bude provedena v příštím roce.

Děkujeme všem za pochopení. 

Železničářská 1

Železničářská 5

Železničářská 8