Navržený program 5. zasedání Zastupitelstva města Trutnova

Městský úřad Trutnov, Odbor Kancelář MěÚ, zveřejňuje navržený program 5. zasedání Zastupitelstva města Trutnova, které se uskuteční v pondělí 13.12.2021 (viz příloha).
Navrzeny_program_5ZM.pdf