Informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří příjímají televizi přes anténu.

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.

Informační_dopis_města_obce.pdf