Trutnovský úřad je nově dostupnější pro osoby se sluchovým postižením

Vyřídit si osobní doklady, ověřit podpis, nahlédnout do katastru a další běžné agendy na městském úřadě - pro zdravé osoby snadná záležitost, ale pro neslyšící velmi obtížná. Tzv. Tichá linka má tento problém odstranit.

Nově ji na doporučení pracovní skupiny Trutnov bez překážek zavedl Městský úřad Trutnov, který nadále zkvalitňuje a rozšiřuje služby poskytované klientům. Tichá linka má ulehčit komunikaci s úředníky osobám se sluchovým nebo kombinovaným postižením. „Klient s takovým postižením nemůže využít klasický hovor po telefonu a při osobní návštěvě se také dorozumí velmi obtížně. Díky podpoře on-line tlumočníků či přepisovatelů, kteří jsou k dispozici při telefonickém kontaktu i při samotné návštěvě úřadu, je tato bariéra odstraněna. Klienta služba nic nestojí, ale nesmírně mu usnadní jednání s úřadem,“ popisuje novinku starosta Michal Rosa, který vznik pracovní skupiny Trutnov bez překážek inicioval.

Tichou linku provozuje po celé republice Tichý svět, o. p. s. A jak Tichá linka funguje? „Pokud klient komunikuje ve znakovém jazyce, vybere si on-line tlumočení a spojí se s tlumočníkem prostřednictvím videohovoru. Pokud komunikuje v českém jazyce, zvolí službu přepisu a spojí se s přepisovatelem skrze textové okno. Tlumočník/přepisovatel potom zprostředkuje s úřadem telefonickou nebo osobní komunikaci či upraví nebo přeloží text,“ vysvětluje fungování služby Michaela Novotná, Tichý svět, o. p. s. Služba pro jednání s trutnovským městským úřadem je k dispozici na stránkách www.trutnov.cz – tlačítko Tichá linka na hlavní stránce. V případě osobní návštěvy úřadu zajistí on-line tlumočníka proškolení zaměstnanci inforecepce ve vstupní hale budovy.  Více informací o službě na www.tichalinka.cz.


TZ - Trutnovský úřad je nově dostupnější pro osoby se sluchovým postižením.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov.cz