Výběrové řízení - úředník na Odboru majetku města

Město Trutnov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa úředníka na Odboru majetku města Městského úřadu Trutnov.

O podrobnější informace o náplni práce můžete zažádat Ing. Kláru Bednářovou, vedoucí Odboru majetku města MěÚ na telefonním čísle 499 803 335 či e-mailu: bednarova@trutnov.cz.

Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 26.08.2022 do 13:00.

Oznámení VŘ_Odbor majetku města.pdf
Přihláška do výběrového řízení_úředník.pdf