Technické problémy systému Registru silničních vozidel

Z důvodu náhlého technického problému systému Registru silničních vozidel Ministerstva dopravy, nelze na oddělení dopravně správních agend, Městského úřadu Trutnov, dne 17.08.2022 vyřídit žádosti související s tímto registrem na počkání.   


Mgr. Václav Kaňkovský
vedoucí oddělení přestupků

T: 499 803 511  /   M: 730 551 071
E: kankovsky@trutnov.cz  /   www.trutnov.cz