Moderní a bezbariérová zastávka na Šestidomí vznikne ještě letos

Město Trutnov pokračuje v opravách a zvelebování veřejného prostranství. Tentokrát přijde na řadu zastávka na Horské ulici na Šestidomí. Hotová by měla být do konce roku.

Už v loňském roce jsme opravili autobusový záliv se zastávkou na protější straně u cyklostezky, kde jsme pro zvýšení bezpečnosti vymezili zvlášť prostor pro chodce a zvlášť pro cyklisty. Letos se chystáme na kompletní opravu zálivu naproti, u Rubínu,“ popisuje plány Michal Rosa, starosta města Trutnova.

Kromě autobusového zálivu a instalace nového přístřešku zastávky bude revitalizováno i okolní prostranství. „Vytvoříme zde moderní bezbariérové nástupiště. Pěší a cyklisté se budou pohybovat po společném širokém pruhu, který cyklisty navede na páteřní cyklostezku na protější straně komunikace. Přibude zeleň, nový povrch a také mobiliář,“ vyjmenovává novinky David Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města MěÚ Trutnov.

Práce na revitalizaci autobusového zálivu začnou v polovině září. Provede je firma REPARE Trutnov, s. r. o., která zvítězila ve výběrovém řízení s nabídkovou cenou zhruba 3,6 milionu korun. Zpevněné plochy budou hotové do poloviny listopadu a od konce roku bude instalován mobiliář. Revitalizace by neměla výrazně omezit dopravu na Horské ulici. Po dobu oprav bude autobusová zastávka dočasně zrušena a lidé mohou využít zastávku u Autostylu.  

 Záliv Šestidomí 1

TZ - Moderní a bezbariérová zastávka na Šestidomí vznikne ještě letos.pdf 

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov.cz