Trutnov si se zdražením energií poradí

Nejen české domácnosti, ale také samosprávy řeší zvyšování cen energií. Výjimkou není ani město Trutnov. Po pondělním oznámení vlády o zastropování cen však už ví, že zvýšení nákladů na energie nijak neohrozí chod města či plánované investice.

Městu Trutnov s příchodem nového roku končí fixace ceny elektrické energie, a proto zkoušelo už dvakrát vysoutěžit nového dodavatele. S ohledem na vývoj trhu se však nikdo nepřihlásil. „Nyní víme, že pokud ani nadále nebudeme ve výběru dodavatele úspěšní, ujme se nás národní distributor, což je pro nás zásadní informace,“ říká Michal Rosa, starosta města Trutnova.

V roce 2021 vyšly energie město Trutnov včetně jeho příspěvkových organizací a městských firem na necelých 12,7 milionu Kč za nízké napětí a 6 milionů Kč za vysoké napětí. V letošním roce očekává náklady ve výši 15 milionů Kč za nízké napětí a 6 milionů Kč za vysoké napětí. „Zastropení cen elektřiny na 6 Kč za kWh pro město znamená navýšení nákladů dohromady o řádově 30 milionů Kč. Očekávané náklady v příštím roce tedy odhadujeme na 51 milionů Kč. I když bychom rádi tyto prostředky využili jiným způsobem, je dobře, že toto rozhodnutí bylo učiněno, protože jakákoli jistota je lepší než nejistota,“ hodnotí trutnovský starosta. „Protože jsme s navýšením výdajů na energie v roce 2023 počítali, vytvořili jsme letos rezervu, která navýšení bezpečně pokryje. V příštím roce tak nebude nutné omezit plánované investice. Pro občany je však podstatnější, že radnice může udržet ceny významných služeb poskytovaných městem na současné úrovni,“ dodává Michal Rosa.

Do dalších let radnice plánuje projekty na zvýšení energetické soběstačnosti a snížení nákladů. Připravuje zateplení dalších městských budov, a to ZŠ R. Frimla, ZŠ ve Voletinách a Stacionáře mezi mosty Trutnov, a na střeše městského úřadu vznikne fotovoltaická elektrárna.


TZ - Trutnov si se zdražením energií poradí.pdf

Kontakt pro komunikaci s médii
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
tel. 499 803 309, 735 793 913
e-mail: dedkova@trutnov.cz