Návrh rozpočtu města Trutnova na rok 2023

Zastupitelstvo města Trutnova bude na svém zasedání dne 12. prosince 2022 projednávat návrh rozpočtu města Trutnova na rok 2023.

Připomínky k rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 5. prosince 2022, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města.

Bližší informace najdete zveřejněny na úřední desce města Trutnova.