Informace k platbě nájemného

Informujeme všechny nájemníky na městských pozemcích, že od letošního roku nebudou zasílány papírové složenky na úhradu nájemného. 

Nájemné od roku 2023, prosím, hraďte trvalým příkazem, přes internetové bankovnictví nebo na poště, a to na bankovní účet města Trutnova č. 19-124601/0100. Nezapomeňte uvést variabilní symbol, který naleznete ve Vaší nájemní smlouvě. Nájemné můžete také uhradit hotově na pokladně Městského úřadu Trutnov (Slovanské náměstí 165).       

Děkujeme za pochopení.