Výběrové řízení - vedoucí oddělení územního plánování

Město Trutnov – Městský úřad Trutnov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vedoucího úředníka – vedoucí oddělení územního plánování na Odboru rozvoje města Městského úřadu Trutnov.

Kvalifikační předpoklady:

Náplň práce:

Pro bližší informace o pracovní pozici můžete kontaktovat vedoucího Odboru rozvoje města Ing. Davida Jelínka, tel. 499 803 371, e-mail: jelinek@trutnov.cz, popř. tajemníka Městského úřadu Trutnov Ing. Jana Seidela, tel. 604 229 055

Předpokládaný nástup dne 01.05.2023 nebo dle dohody, na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců.   

Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 14.04.2023 do 13:00.

VŘ_VOdd_územního plánování.pdf
Přihláška do výběrového řízení_vedoucí úředník.pdf