Výběrové řízení - kontrolor Útvaru interního auditu a kontroly

Město Trutnov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa úředníka – kontrolor Útvaru interního auditu a kontroly Městského úřadu Trutnov.

Kvalifikační předpoklady:

Náplň práce:

Pro bližší informace o pracovní pozici můžete kontaktovat tajemníka MěÚ Trutnov Ing. Jana Seidela, tel. 499 803 333, e-mail: seidel@trutnov.cz.

Předpokládaný nástup dne 01.05.2023 nebo dle dohody, na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíců.   

Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 06.04.2023 do 13:00.

VŘ_ Útvar interního auditu a kontroly.pdf
Přihláška do výběrového řízení_úředník.pdf