Zahájení provozu Janské kaple

Od soboty 5. května můžete každý víkend navštívit kapli sv. Jana Křtitele na Janském vrchu. Otevřena bude až do 30. září.

Kaple sv. Jana Křtitele (Janská kaple) byla postavena z iniciativy Jana Mořice Dreyschocka na Janském vrchu v roce 1714. V její blízkosti se nacházela také poustevna a zázračná studánka. Kaple byla poškozena za slezských válek, zejména při požáru města roku 1745. V jejím okolí byla dokonce budována i jednoduchá obranná postavení. Těžké boje zde probíhaly během tzv. bitvy u Trutnova 27.6.1866 v rámci prusko-rakouské války.